Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия по производствени технологии Лом

ДЗИ май-юни

Сесия май-юни 2023 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ!

06.02 – 21.02.2023 г. подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК

до 18.05.2023 г. получаване на служебните бележки за допускане до ДЗИ/ДИППК

до 09.06.2023 г. обявяване на резултатите

 

  • Български език и литература                              – 19 май 2023 г., начало 8,30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/
    теория на професията                                       
    – 23 май 2023 г., начало 8,30 ч.
    Дати за ДЗИ по желание                                     – 26 май – 31 май 2023 г.

Zapoved_MON_grafik-DZI_2023 г.

Заповед на директора на ПГПТ за графика на квалификационните изпити
сесия май – юни 2023 година

Вашият коментар