Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия по производствени технологии Лом

Проект Успех

     

Цели на проекта:

(1) Обща цел на проекта – да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности

(2) Специфични цели:
1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).


На 8 и 9 февруари членовете на клуб „Гражданско образование“ с ръководител директорът на гимназията Пенка Пенкова и клуб „Автомобилът, околната среда и аз“ с ръководител инж. Виолета Захариева посетиха хижа Пършевица.


Форми на извънкласни дейности за учебната 2013/2014 година

 1. Ателие „Палитра“ – ръководител: Виктория Владимирова
 2. Клуб „Автомобилът, околната среда и аз“ – ръководител: инж. Виолета Захариева
 3. Клуб „Какво да готвя и ям в страните от ЕС“ – ръководител: Ивайло Благоев
 4. Секция „Аз искам да играя волейбол“ – ръководител: Венцислав Каменов
 5. Клуб „Аз в необятния свят на техниката“ – ръководител: инж. Румен Вашков
 6. Клуб „Пътешествие по река Дунав“ – ръководител: Димитрина Тодорова
 7. Клуб „Минало, настояще, бъдеще на енергетиката – ръководител: инж. Ваня Стефанова
 8. Клуб „Гражданско образование“ – ръководител: Пенка Пенкова
 9. Клуб „Аз мога да бъда креативен“ – ръководител: Красимира Станинска
 10. Клуб „Аранжиране на цветя в дома и училище“ – ръководител: инж. Розалина Костадинова
 11. Секция „Народни хора и мажоретки“ – ръководител: Виолета Войнова
 12. Клуб „Преоткрий себе си“ – ръководител: инж. Снежанка Вашкова
 13. Клуб „Училищно медийно студио“ – ръководител: инж. Илияна Златева

 

Клубове и секции по проекта  през  2012/2013 учебна година

 • „Моето първо ателие“ –  ръководител инж. Розалина Костадинова
 • „Народни хора и аеробика“ –  ръководител Виолета Войнова
 • „Училищно медийно студио“ –  ръководител инж. Илияна Златева
 • „УЕБ дизайн“ –  ръководител инж. Миглена Андреева
 • „Историята на моя град и моето училище“ –  ръководител Димитрина Тодорова
 • „Аз в необятния свят на техниката“ – ръководители инж. Снежанка Вашкова, инж. Румен Вашков
 • „Аз искам да играя волейбол“ –  ръководител Венцислав Каменов
 • „Аз мога да бъда креативен“ – ръководител Красимира Станинска
 • „Приложно изкуство“ – ръководител Виктория Владимирова
 • „Журналистика“ – ръководител Камелия Обретенова
 • „Автомобилът, околната среда и аз“ – ръководител инж. Виолета Захариева

През учебната 2011/2012 г. в училището функционираха следните ИИД:

Ателие „Млад приложник“ с ръководител Катя Петрова

– Клуб „Автомобилът, околната среда и аз“ с ръководители инж. Виолета Захариева и инж. Даниела Божкова

– Клуб „Аз мога да бъда креативен“ с ръководител Красимира Станинска

– Секция „Аз искам да играя волийбол“ с ръководител Венцислав Каменов

– Студио „Текст и художествена комуникация. Публична реч“ с ръководител Людмил Веселинов

– Клуб „Градинарско студио“ с ръководител инж. Розалина Костадинова

– Клуб „Как да направим интернет сайт“ с ръководител инж. Божидарка Божинова

– Клуб „Училищно медийно студио“ с ръководител инж. Илияна Златева

1 response to Проект Успех

 1. Уважаеми колеги!
  Предлагаме Ви да се присъедините към нашата инициатива за създаване на страница – указател на училищата, които работят по Проект УСПЕХ.
  От Вас информацията, от нас страницата. 🙂
  Ето и нашето представяне на Клуб   " Бизнес Интернет и компютри" Джон Атанасов.
  Успехи!
  Дончо

Вашият коментар