Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия по производствени технологии Лом

Автотранспортна техника

В тази специалност се подготвят младежи за динамично развиващата се сфера на автотранспортната техника. Обучението е съобразено с новите технологии в автомобилостроенето и с европейските стандарти в тази област.

   Професията осигурява професионална подготовка за широк кръг дейности в областта на транспорта и транспортното машиностроене, включващи производството, експлоатацията, диагностиката, техническото обслужване и ремонта на двигателите с вътрешно горене на автомобили, трактори и кари.

   Успешно завършилите получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация – трета степен и могат да работят като: техник-механик на автомобили, кари и двигатели; завеждащ учебна работилница; техник складово обзавеждане; младши автоконтрольор; обслужващ-бензиностанция; продавач-консултант в магазини за авточасти; механик и монтьор на транспортни средства и др.

Завършилите получават:

– Диплома за средно образование след успешно  завършен 12 клас

– Свидетелство за професионална квалификация „Техник по транспортна техника” след успешно положени държавни квалификационни изпити

– Свидетелство за правоспособност „Водач на МПС – категория В” в 12 клас


 

 

 

 

Вашият коментар