Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия по производствени технологии Лом

Специалности

– Автотранспортна техника /дневна и дуална форма на обучение/

– Автомобилна мехатроника

– Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт

– Подемно-транспортна техника с електрозадвижване

– Спедиция, транспортна и складова логистика

– Мехатроника

– Технология на машиностроенето

Вашият коментар