Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия по производствени технологии Лом

Учители

ПРЕПОДАВАТЕЛИ  В ГИМНАЗИЯТА

инж. Илина Кръстева – Директор
Химия и опазване на околната среда, Информационни технологии
Матилда Донкова-Русинова – ЗДУД
Математика, Икономика
инж. Розалина Костадинова – ЗДУПД
Икономика, Машиностроене

Людмил Кирилов,
старши учител общообразователен учебен предмет,

Български език и Литература

Катя Додева,
старши учител общообразователен учебен предмет,

Български език и Литература, Изобразително изкуство

Ивайло Манойлов,
старши учител общообразователен учебен предмет,

Английски език

Ива Димитрова,
старши учител общообразователен учебен предмет,

Английски език, Биология и здравно образование

Камелия Костова,
старши учител общообразователен учебен предмет,

Английски език

Аделина Огнянова,
учител общообразователен учебен предмет,

Английски език

Румяна Цветанова,
старши учител общообразователен учебен предмет,

Немски език, Български език и Литература

инж. Ваня Стефанова,
старши учител общообразователен учебен предмет,

Математика

Румяна Бонова,
учител общообразователен учебен предмет,
Математика, Информационни технологии

инж. Илияна Златева,
старши учител общообразователен учебен предмет,

Информатика, Информационни технологии

Димитрина Кирилова,
главен учител общообразователен учебен предмет,

История и цивилизация, География и Икономика

Ивайло Благоев,
старши учител общообразователен учебен предмет,

География и Икономика, Биология и здравно образование

 

Вашият коментар