Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия по производствени технологии Лом

Учители

ПРЕПОДАВАТЕЛИ  В ГИМНАЗИЯТА

инж. Илина Кръстева – Директор
Химия и опазване на околната среда, Информационни технологии
Матилда Донкова-Русинова – ЗДУД
Математика, Икономика
инж. Розалина Костадинова – ЗДУПД
Икономика, Машиностроене

Людмил Кирилов,
старши учител общообразователен учебен предмет,

Български език и литература

Катя Додева,
старши учител общообразователен учебен предмет,

Български език и литература, Изобразително изкуство

Ивайло Манойлов,
старши учител общообразователен учебен предмет,

Английски език

Ива Димитрова,
старши учител общообразователен учебен предмет,

Английски език, Биология и здравно образование

Камелия Костова,
старши учител общообразователен учебен предмет,

Английски език

Аделина Огнянова,
главен учител общообразователен учебен предмет,

Английски език

Румяна Цветанова,
старши учител общообразователен учебен предмет,

Немски език, Български език и Литература

инж. Ваня Стефанова,
старши учител общообразователен учебен предмет,

Математика

инж. Румяна Бонова,
учител общообразователен учебен предмет,
Математика, Информационни технологии

Симона Симеонова,
учител общообразователен учебен предмет,

Български език и литература, Информационни технологии

Димитрина Кирилова,
старши учител общообразователен учебен предмет,

История и цивилизация, География и икономика

Ивайло Благоев,
старши учител общообразователен учебен предмет,

География и Икономика, Биология и здравно образование

Красимира Станинска,
старши учител общообразователен учебен предмет,

цикъл Философия

Заряна Благоева,
старши учител общообразователен учебен предмет,

Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда

Венцислав Каменов,
старши учител общообразователен учебен предмет,

Физическо възпитание и спорт

Виолета Войнова,
старши учител общообразователен учебен предмет,

Физическо възпитание и спорт

инж. Велина Георгиева,
старши учител, теоретично обучение

направление „Компютърни науки“

инж. Първан Петков,
учител, теоретично обучение

направление „Компютърни науки“

инж. Божидарка Божинова,
Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“,

инж. Велина Георгиева,
старши учител, теоретично обучение

направление „Компютърни науки“

Петя Младенова,
старши учител, теоретично обучение

направление „Икономика“

Соня Методиева,
старши учител, практическо обучение

направление „Икономика“

инж. Иванка Владимирова,
старшиучител, теоретично обучение

направление Електроника“

инж. Магдалена Младенова,
учител, практическо обучение

направление „Машиностроене“

инж. Ени Костадинов,
старши учител, теоретично обучение

направление „Машиностроене“

инж. Николай Неделков,
учител, практическо обучение

направление Моторни превозни средства

инж. Петя Жорова,
учител, теоретично обучение

направление Моторни превозни средства

инж. Теофил Петров,
учител, практическо обучение

направление Моторни превозни средства

Валя – Олга Николова,
учител, практическо обучение

направление „Машиностроене“

Красимир Иванов,
учител, практическо обучение

направление „Машиностроене“

 

Вашият коментар