Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия по производствени технологии Лом

Учители

Списък на преподавателите в гимназията


инж. Илина Димитрова Кръстева – директор,  ИТ, Химия и опазване на околната среда

e-mail: ikrasteva@pgptlom.com


инж. Марийка Желязкова Първанова – ПДУПД, Техническо чертане, Автоматизация, Материалознание

e-mail: mparvanova@pgptlom.com


Людмил Веселинов Кирилов – старши учител общообразователен учебен предмет, Български език и литература

e-mail: lkirilov@pgptlom.com


Катя Крумова Додева – старши учител общообразователен учебен предмет,  Български език и литература

e-mail: kdodeva@pgptlom.com


Ивайло Иванов Манойлов – старши учител общообразователен учебен предмет, Английски език

e-mail: imanoylov@pgptlom.com


Ива Павлинова Димитрова – учител, общообразователен учебен предмет, Английски език

e-mail: idimitrova@pgptlom.com


Румяна Александрова Цветанова – старши учител общообразователен учебен предмет, Немски език

e-mail: rtzvetanova@pgptlom.com


Иван Димитров Найденов – старши учител общообразователен учебен предмет, Математика

e-mail: inaydenov@pgptlom.com


инж. Илияна Златева Атанасова – старши учител общообразователен учебен предмет, ИТ и информатика

e-mail: iatanasova@pgptlom.com


инж. Велина Василева Георгиева – учител, ИТ, информатика и специални предмети

e-mail: vgeorgieva@pgptlom.com


Димитрина Тодорова Кирилова – старши учител общообразователен учебен предмет, История и цивилизация, и География и икономика

e-mail: dkirilova@pgptlom.com


Красимира Асенова Станинска – старши учител  общообразователен учебен предмет, Философски дисциплини

e-mail: kstaninska@pgptlom.com


Ивайло Иванов Благоев – учител общообразователен учебен предмет, Биология и здравно образование, и География и икономика

e-mail: iblagoev@pgptlom.com


Заряна Георгиева Благоева – старши учител,  Химия и опазване на околната среда, и Физика и астрономия

e-mail: zblagoeva@pgptlom.com


Виолета Драганова Войнова – старши учител общообразователен учебен предмет,  Физическо възпитание и спорт

e-mail: vvoynova@pgptlom.com


Венцислав Йорданов Каменов – старши учител общообразователен учебен предмет, Физическо възпитание и спорт

e-mail: vkamenov@pgptlom.com


 

инж. Миглена Андреева – учител практическо обучение – специални предмети

e-mail: mandreeva@pgptlom.com


инж. Румен Цветанов Вашков – старши учител теоретично обучение в направление: Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати

e-mail: rvashkov@pgptlom.com


инж. Снежанка Йорданова Вашкова – старши учител теоретично обучение в направление: Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати

e-mail: svashkova@pgptlom.com


инж. Николай Светлозаров Неделков – учител практическо обучение в направление: Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати

e-mail: nnedelkov@pgptlom.com


инж. Розалина Цветанова Костадинова – старши учител теоретично обучение в напавление: Стопанско управление и администрация

e-mail: rkostadinova@pgptlom.com


Петя Йоскова Петрова – учител практическо обучение в направление: Икономика

e-mail: ppetrova@pgptlom.com


Соня Иванова Методиeва – учител теоретично обучение в направление: Стопанско управление и администрация

e-mail: smetodieva@pgptlom.com


инж. Иванка Христова Владимирова – старши учител практическо обучение в направление: Електротехника и енергетика

e-mail: ivladimirova@pgptlom.com


инж. Ваня Стефанова Пилукова – старши учител, матеманика и теоретично обучение в направление: Електротехника и енергетика

e-mail: vpilukova@pgptlom.com


Тихомир Йорданов Рангелов – старши учител, практическо обучение, инструктор кормилна практика    

e-mail:  trangelov@pgptlom.com    

 

Вашият коментар