Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия по производствени технологии Лом

You are browsing the archive for Без категория Архиви - Професионална гимназия по производствени технологии гр. Лом.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Здравноосигурителните задължения на завършващите средно образование ученици (видео)

С много смях, глъч и сълзи беше съпроводено и тазгодишното изпращане на зрелостниците от Випуск 2024. В приветствието си инж. Илина Кръстева, директор на ПГПТ пожела на  абитуриентите здраве и успешна реализация.

BG05SFPR001-3.001-0001 Проектът е на обща стойност 70 млн. лв. и се финансира по програма „Образование“ 2021 – 2027 г., с конкретен бенефициент МОН

В Държавен вестник (16 април 2024 г.) е публикувана Наредба за изменение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, чл. 104а (1) гласи: „Зрелостници, както и лица, притежаващи диплама за средно образование, за целите на кандидатстването във ВУЗ по свое желание имат право да положат изпит, по […]

Прилагане на проектно – базиран подход в работата с ученици. Обучение на 27 педагози с лектор Вероника Маргаритова от „Уча.се“

НС  „Най-добър млад заварчик“, проведено в гр. Перник 21 – 22 март, отборът на гимназията се класира на трето място.Арт инсталацията, с която нашите момчета (Георги Георгиев от 9 б клас и Калоян Сурчелов от 10 б клас), изкачиха третото стъпало на почетната стълбица

На 23 февруари в гимназията се проведе обществено обсъждане на концепцията „Учим, работим, успяваме“. Основната цел на проектното предложение е да се разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в община Лом и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. На представянето присъстваха работодатели, директори […]

В края на 2023 година в ПГПТ – Лом се създаде и ободрудва кабинет по чужди езици, финансиран от НП „Създаване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“.

На 23 октомври инж. Магдалена Младенова участва в проведения от Електрохолд семинар. Събитието е осъществено в партньорство с Фондация за модерно образование и е част от Европейската седмица на професионалните умения.