Дванадесетокласници от специалност „Автомобилна мехатроника“ съвместно с представители на сектор Пътна полиция гр. Лом се включиха в инициативата на ROADPOL за намаляване на пътнотранспортните произшествия с диагностика на осветителната система на автомобили.