Зрелостниците, могат да се запознаят (разгледат) изпитните си работи от матурата (проведена 17 май и 20 май) в дните: 7 юни (от 8.00 часа до 16.00 часа), 10 юни (от 13.00 часа до 16.00 часа) и 11 юни (от 8.00 часа до 16.00 часа).