BG05SFPR001-3.001-0001

Проектът е на обща стойност 70 млн. лв. и се финансира по програма „Образование“ 2021 – 2027 г., с конкретен бенефициент МОН