Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия по производствени технологии Лом

Подкрепа за дуалната система на обучение

През учебната 2021-2022 година по проекта „Подкрепа за дуалната система на обучение“
се проведоха две пробни стажувание в „Силпа“ ООД и „ДИ-ВЕН“ ООД с ученици от три паралелки
в 9 и 10 клас в направленията: „Транспортни услуги“ и „Машиностроене“.
Учениците от 10 клас се запознаха с работните места, на които ще стажуват в 11 клас,
когато ще провеждат практика в реална работна среда.

През месец юни бяха проведени две обучения на учители от ПГПТ в Русенския университет
„Ангел Кънчев“ на теми: „Нови методи на преподаване“ и „Нови методи на оценяване“.
През месец юли се проведе обучение на наставниците (от „Аркус“ АД, „Силпа“ ООД и „ДИ-ВЕН“ ООД),
които ще наставляват учениците от 11 клас по време на стажуването.
В настоящата учебна година 2022-2023 е осъществен прием в две паралелки дуална форма
по две специалности: „Автотранспортна техника“ и „Електрообзавеждане на производството“.
Учениците от тези специалности ще бъдат включени в Проекта и ще им се закупят работни облекла.

Коментарите са затворени.