Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия по производствени технологии Лом

Модернизиране на професионалното образование и обучение

BG05SFPR001-3.001-0001

Проектът се финансира по Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. и е на обща стойност 70 000 000 лв.,
с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката.
Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31л12л 2027 г. По проекта ще бъдат обхванати всички държавни,
общински и частни училища в страната, които предоставят професионално образование и обучение.

Коментарите са затворени.