Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия по производствени технологии Лом

Кандидатстване в 8 клас

Необходими документи за участие в план приема в 8 клас

Кандидатстване може да бъде извършено в училището гнездо или онлайн  http://priem.mon.bg

Указания за онлайн кандидатстване

1. Заявление за участие в класиране по образец подредени желания /предоставя се от училището гнездо или се попълва на сайта – https://priem.mon.bg/ при онлайн кандидатстване .

2. Копие на свидетелство за завършено основно образование.

3. Служебна бележка за резултатите от положените изпити от НВО.

4. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващ лекар на ученика, съдържащо цветоусещане за специалности, в които се придобива на свидетелство за управление на МПС.

5. При подаване на копията на документите учениците представят оригиналите им за сверяване на място от длъжностните лица.

Коментарите са затворени.