Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия по производствени технологии Лом

Изтекли

ОБЯВА
за обществена поръчка за доставка на гориво


ПРОЕКТ – ДОГОВОР


УКАЗАНИЯ
към участници в обществената поръчка


ДОКУМЕНТИ за попълване от кандидата


Заповед за наемател на павилион за закуски
 

Проект BG051PO001-4.1.05-0092/ 09.10.2012г. „Качественото образование – гаранция за пълноправна интеграция на ромските ученици в Община Лом” и проект „Да направим училището привлекателно за младите хора –  Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05

 

 

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА          

ПИСМО – ПОКАНА

(изтекъл срок)

 

за участие в процедура по чл.14, ал.4, т. 2 от ЗОП с предмет:

Организиране и провеждане на обучения и екскурзии по проект BG051PO001-4.1.05-0092/ 09.10.2012г. „Качественото образование – гаранция за пълноправна интеграция на ромските ученици в Община Лом” и проект „Да направим училището привлекателно за младите хора –  Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05

 


ОБЯВА

(изтекъл срок)

за отдаване под наем на павилион за закуски

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.