На 23 февруари в гимназията се проведе обществено обсъждане на концепцията „Учим, работим, успяваме“.

Основната цел на проектното предложение е да се разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството
на професионалното образование в община Лом и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда.

На представянето присъстваха работодатели, директори на основни училища от Общината
и госпожа Пенка Пенкова председател на Общинския съвет на Община Лом.