В края на 2023 година в ПГПТ – Лом се създаде и ободрудва кабинет по чужди езици, финансиран от НП „Създаване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“.