За учебна 2023 – 2024 година, ПГПТ сформира отбори / групи от ученици