Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия по производствени технологии Лом

COVID-19/ ОРЕС

Уважаеми родители,
декларации за съгласие за тестване на Вашите деца (ученици на ПГПТ),
може да получите и попълните в училището.
В събота и неделя (4 и 5 декември) от 8.30 ч – 17.00 ч.
Понеделник – петък от 8.00 – 18.00 ч.Заповед на Министъра на здравеопазването – 26 март 2020
Със Заповед № 07-01-154/26.03.2020 на министъра на здравеопазването и заповед РД 20-298/27.03.2020 г на Началника на РУО Монтана, и заповед на директора на ПГПТ Лом се удължава срока на въведените противоепидемични мерки до 12 април 2020 г. /вкл./

Обучението продължава в електронна среда в облак на OneDrive.com, акаунт: [email protected],

както от 17 март до сега

Заповед на министъра на здравеопазването № 07-01-154/26.03.2020 г.

Заповед на началника на РУО Монтана РД-20-298/27.03.2020 г.


Актуална информация за COVID 19 на сайта на Министерство на здравеопазването: https://www.mh.government.bg/bg/


Как да се предпазим от COVID 19


За хигиената и предпазване от коронавируса:


На основание чл.259,  ал.1 от ЗПУО, Заповед № РД -01-124/ 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.извънредно положение  и заповед на директора на ПГПТ се преустановят  учебните занятия и всички извънкласни мероприятия в училище до 29.03.2020 г.

От вторник 17 март 2020 г. в Професионална гимназия по производствени технологии стартира електронно обучение според действащото седмично разписание за II учебен срок.   Учители и ученици ще използват  достъп до облачно пространство от (във) Onedrive.com. Вход: https://onedrive.live.com/?id=root&cid=A2DFBAB205A3FB32n

потребител: [email protected]  и раздадени пароли от класните ръководители.

При вход в акаунта има създадени папки по класове и предмети, където преподавателите по съответните предмети ще качват материали за учениците, а те от своя страна ще качват домашни и  тестове.

Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще предоставя нужната допълнителна информация.

Очакваме ви в 9 часа на 17 март в облачното пространство Onedrive.com, където ще получавате  материалите за виртуалните си часове.

Продължителност на учебния час – 30 минути.
Почивки между отделните часове – 10 минути
Часови график на образователно възпитателния процес:

I учебен час       9:00 – 9:30

II учебен час      9:40 – 10:10

III учебен час     10:20 – 10:50

IV учебен час    11:00 – 11:30

V учебен час      11:40 – 12:10

VI учебен час    12:20 – 12:50

VII учебен час   13:00 – 13:30

Коментарите са затворени.