Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия по производствени технологии Лом

Училищни учебни планове

Учебни планове за учебна 2022/2023 година по класове:

8-а клас, 8-б клас: Автотранспортна техника – дневна и Автотранспортна техника – /дуална/,

8в клас: Спедитор-логистик, Електрообзавеждане на производството /дуална/;

9-а клас, 9-б клас, 9в клас: Спедитор-логистик , Подемно-транспортна техника с електрозадвижване;

10-a клас, 10-б клас: Автомобилна мехатроника, 10-в клас: Спедиция – дуална, Мехатроника /дуална/;

11-а клас, 11б – клас,

11-в клас: Подемно-транспортна техника с електрозадвижване, Технология на машиностроенето /дуална/;

12-а клас, 12-б клас, 12-в клас.

Учебни планове – разширена професионална подготовка:

9-а клас: УП – Компютърен машинопис и текстообработка

10-а клас: Приложни програми и работа с компютър във фирмата

10-а клас: Бизнес комуникации и работа с документация

11-а клас: Компютърна обработка на финансово-счетоводна документация

12-в клас: Приложен софтуер

Учебна програма за – УП: компютърна обработка на финасово-счетоводна документация (РПП)

Учебни планове – самостоятелна форма на обучение

Автотранспортна техника: 9-клас;

Автомобилна мехатроника: 10-клас; 11-клас; 12-клас;

Икономическа информатика: 8-клас; 9-клас; 10-клас; 11-клас; 12-клас;

Спедитор – логистик: 9-клас.

(от предходна година) По специалности

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.