Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия по производствени технологии Лом

Компютърна техника и технологии

Професия: Монтьор на компютърни системи

ПН: Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

По тази специалност се обучават ученици в една паралелка, прием 2018 г.

Паралелката е с разширено изучаване на английски език. Професионалното обучение осигурява придобиване на теоретични знания и умения за:

  • диагностика и ремонт на компютърни системи;
  • асемблиране на компютърни системи;
  • инсталиране и работа с приложен и специализиран софтуер;
  • основи на програмирането;
  • проектиране и изграждане на уеб страници.

Коментарите са затворени.