Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия по производствени технологии Лом

Икономическа информатика

Специалност: “ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА”

ПРОФЕСИЯ: “ИКОНОМИСТ-ИНФОРМАТИК”

 

Информационните и комуникационните технологии се развиват много бързо и навлизат във всички области и сектори на икономиката. Увеличават се компютърните системи и компютърните мрежи, броят на активните потребители на Интернет. Развитието на пазарните отношения и на високите технологии ще налагат засилено търсене на добре квалифицирани кадри, които имат знания както в областта на икономиката, така и в областта на информатиката.

Реализация:

     Завършилите специалността „Икономическа информатика“ могат да се реализират във всички области на стопанския живот. Учениците придобиват знания и умения в областта на автоматизация на офиса, количествените методи в икономиката и счетоводството, комуникационните технологии, бази данни, текстообработка и електронни таблици, алгоритмични езици и програмиране.

Коментарите са затворени.