Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия по производствени технологии Лом

НП „Квалификация“

т. III „Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура

В изпълнение на дейностите по НП „Квалификация“ 2018 г., екип за мобилност от ПГПТ в състав инж. В. Захариева – директор, инж. И. Кръстева – зам. директор, инж. Б. Божинова – ръководител на направление ИКТ, инж. В. Георгиева – старши учител професионално образование и инж. Н. Неделков – инструктор, след посещение в ОУ „Д-р Иван Селимински“ гр. Сливен взе решение да бъдат оборудвани 4 интерактивни класни стаи с мултимедии, интерактивни дъски, лаптопи със софтуер MozaBook и 5 абонамента за сайта „Уча се“ за общообразователни и професионални дисциплини.

Коментарите са затворени.