Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия по производствени технологии Лом

Квалификация на педагогическите специалисти

Годишен план за квалификационната дейност за учебната 2022 – 2023 година

Предстоящи обучения:

І. 18 – 21 юни 2022 г. обучение по проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“ на 10 педагогически специалисти по теми:

1.“Нови методи на преподаване“ – 24 часа в РУ „Ангел Кънчев“;

2. „Нови методи на оценяване“ – 24 часа в РУ „Ангел Кънчев“.

ІІ. 15 – 20 юли 2022 г. вътрешно институционално обучение на 26 педагогически специалисти в КК „Албена“ на теми:

1. „Професионално портфолио на учителя“ с лектор главен учител Димитрина Тодорова.

2. „Играта, като интерактивен образователен метод развиващ уменията, компетентностите, ценностите и нагласите на участниците в образователния процес“ с лектор старши учител Красимира Станинска.

 

Коментарите са затворени.