Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия по производствени технологии Лом

Бюджет

Обяснителна записка за изпълнение на делегирания бюджет към 31 март 2024 г.

(първо тримесечие на 2014 г.)


Обяснителна записка за изпълнение на делегирания бюджет към 31 декември 2023 г.

/за четвъртото тримесечие на 2023 г./


Обяснителна записка за изпълнение на делегирания бюджет за третото тримесечие на 2023 г.
/към 30 септември 2023 г./

Детайли на бюджета


Обяснителна записка за изпълнение на делегирания бюджет към 30 юни 2023 година
/за второ тримесечие/

Уведомително писмо до Началника на РУО – Монтана

Протокол от общо събрание на колектива на ПГПТ – Лом


Обяснителна записка за изпълнение на делегирания бюджет към 31 март 2023 година

Уведомително писмо до Началника на РУО – Монтана


Обяснителна записка за изпълнение на делегирания бюджет към 31 декември 2022 година


Обяснителна записка за изпълнение на делегирания бюджет към 30 септември 2022 година

Протокол_Общо събрание


Бюджет за първото тримесечие на 2022 година

Обяснителна записка за изпълнение на делегирания бюджет към 31 март 2022 година

Писмо до Обществения съвет

Писмо от Обществения съвет до ПГПТ

Протокол от общо събрание на колектива


Протокол от общото събрание

Писмо до Обществения съвет

Протокол от заседание на Обществения съвет

Бюджет и уточнен план за 2021 година

Обяснителна записка за изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2021 г.


Протокол от общото събрание за делегирания бюджет (трето тримесечие) проведено на 26.10.2021 г.

Бюджет и уточнен план към 30.09.2021 г.

Обяснителна записка за делегирания бюджет – 30.09.2021 г.


Протокол от общо събрание за делегиран бютжет – 30.06.2021 г.

Отговор на писмо – Обществен съвет

Писмо до обществения съвет

Обяснителна записка за делегирания бюджет към 30.06.2021 г.

Бюджет и уточнен план към 30.06.2021 г.


Бюджет към 23.03.2021г.

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.2020г. и уточнен план

Бюджет на ПГПТ Лом за 2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30 юни 2020 г.

Писмо до Началника на РУО Монтана

Протокол № 4 от заседание на ПС

Писмо до Обществения съвет


Отчет

за изпълнение на делегирания бюджет към 31 март 2020 г.


Делегиран бюджет 2020 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2019 г.Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.


Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2019 г.


Бюджет на гимназията за 2019 година


Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2018 г.


Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.2018 г.

 


Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2018 г.


Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2017 г.


Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.2017 г.


Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 30.06.2017 г.


Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2017 г.


Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2016 г.

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.