Дейности в ПГПТ – Лом, посветени на „Европейската седмица на професионалните умения“

На 23 октомври инж. Магдалена Младенова участва в семинар „Академия енергия за бъдещето“ за учители инициатива на Електрохолд.

Филм
за дейностите организирани и проведени в ПГПТ – Лом, посветени на Европейската седмица на професионалните умения