Старши учител Заряна Благоева и старши учител Ивайло Благоев с ученици от 10а и 10в класове
представиха бинарен урок обхващащ предметите „Биология и здравно образование“ и „Химия и опазване на околната среда“.

В края на урока, петокласникът Ивелин Иванов демонстрира,  изработен от него  робот, направен от рециклируеми материали,
с посланието  „Светът е красиво място, за което си струва да се борим“.