Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия по производствени технологии Лом

Държавни квалификационни изпити

Заповед на МОН за определяне датите за ДИ по теория на професията и специалността

Сесия януари 2020 г.

Държавен изпит по теория на професията и специалността

– за първа, втора, трета и четвърта СПК  – 23.01.2020 г.

* Срок за подаване на заявления – 21.12.2019 г.

Сесия юни-юли 2020 г.

Държавен изпит по теория на професията и специалността

– за втора СПК  – 06.06.2020 г.

за трета  СПК – 06.06.2020. г.

Държавен изпит по практика на професията и специалността:

Специалност „Икономическа информатика“  – ……… 2019 г. от 8.00 ч. и ………………. 2019 г. от …………… ч.

Специалност „Автотранспортна техника“ – ……………. 2019 г. от 08.00 ч. и ……………… 2019 г. от ………….. ч.

Специалност „Експлоатация на автомобилния транспорт“ – ………………… 2019 г. от ……………… ч.
и ….. юни 2019 г. от .8.00 ч.

* Срок за подаване на заявления за втора и трета степен  – 10.05.2019 г.

Сесия септември 2019 г.

Държавен изпит по теория на професията и специалността

– за първа, втора, трета и четвърта СПК  – …..2019 г.

* Срок за подаване на заявления – 30.08.2019 г.

Заповед за ДИ за СПК 2017/2018 г.

Вашият коментар