Добре дошли в официалния сайт на ПГПТ град Лом

Електрообзавеждане на транспортна техника

Тази специалност  дава знания по теория и конструкция на автомобила и двигателя, електротехниката и електрониката.

Завършилите специалността могат: 

  • да    извършват специализирана диагностика на електрообзавеждането и електронното оборудване на двигателя на автомобила, използвайки най-съвременната диагностична апаратура;
  • да разчитат и разработват технически чертежи, принципни, монтажни и разгънати схеми на техническа документация;
  •  да проектират електрообзавеждането на автомобили и други МПС;
  •  да организират и извършват обслужване и ремонт на автомобилни електродвигатели, генератори, запалителни уредби с електронно управление и друго електронно оборудване.

Получават следните документи:

  • Диплома за средно образование след успешно завършен 12 клас
  • Свидетелство за професионална квалификация „Електромонтьор на транспортна техника“
  • Свидетелство за правоспособност „Водач на МПС категория В“
  • Удостоверение за ІІІ-та квалификационна група „Техника на безопасност“

Придобитите знания и умения  позволяват да  започнат работа  като техници по електрообзавеждането на автомобили и други МПС, както и да продължат обучението си  вьв ВУЗ.

По тази специалност се обучават:

12 в клас, с класен ръководител: инж. Снежанка Вашкова – Учебен план на паралелката


Вашият коментар