Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия по производствени технологии Лом

След завършено основно образование 7 клас


Заповед на Министъра за приема на ученици в държавните и общински училища след  основно образование за 2019/2020 учебна година


Специалност: Икономическа информатика
Професия: Икономист-информатик

Учебен план на паралелката


Специалност: Автомобилна мехатроника

Професия: Техник по транспортна техника

Учебен план на паралелката


Специалност: Подемно-транспортна техника с електрозадвижване

Професия: Техник по подемно-транспортна техника – 1/2 паралелка

Учебен план на паралелката


Специалност: Технология на машиностроенето – ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Професия: Машинен техник – 1/2 паралелка

Учебен план на паралелката

Вашият коментар