Пещера Венеца-1  на ученици от специалност „Автотранспортна техника“ и участници в почистването на дунавския бряг.