Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия по производствени технологии Лом

You are browsing the archive for 01.12.2020 - Професионална гимназия по производствени технологии Лом.

ОПРЕДЕЛЯМ: Дните от 22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. за коледна ваканция, съгласно графика на учебното време за учебната 2020-2021 година.

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и Заповед № РД09-3457/ 26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката На основание чл. 115а, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и раздел I, т. 1 и раздел II от Заповед No РД-01-677 от 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, поради преустановения присъствен образователен процес […]