Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия по производствени технологии Лом

ПРИЕМ 2021/2022 учебна година

График на дейностите по прием на ученици за учебна 2021-2022 година!
ГРАФИК
НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА НА МЕСТА ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ, СЪГЛАСНО НАРЕДБА №10 ОТ 01.09.2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Записване на класираните ученици в ПГПТ в срок от 14-16 юли от 8.00 до 18.00 часа.

Подават се следните документи:

1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелство за основно образование
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика

В същия срок родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, могат да го направят и без присъствие на място на ученика.

 

Коментарите са затворени.