Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия по производствени технологии Лом

Експлоатация на автомобилния транспорт

Професия: Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт

Специалността   обхваща   всички икономически  и технически знания и умения, необходими за организацията и управлението на транспортното дружество или обслужване на малкия бизнес.
Завършилите тази специалност могат:

  • – да планират, организират, контролират и извършват безопасна експлоатация на автотранспортната техника и товаро-пътнически потоци, складово, сервизно и гаражно стопанство, безопасност на движението по пътищата и др./;
  • – да водят едностранно и двустранно счетоводство;
  • – да  извършват анализи на финансовото и икономическото състояние на транспортна фирма;
  • – да работят в областта на маркетинга и рекламата на транспортни фирми, да участват в проучването на транспортния пазар;
  • – да работят с информационни системи;
  • – да придобият добри знания  за продължаване  на образованието във ВУЗ.

Завършилите  курса на обучение получават:

Диплома за средно образование след успешно завършен 12 клас
– Свидетелство за професионална квалификация – Трета степен след успешно положени държавни квалификационни изпити
– Свидетелство за правоспособност „Водач на МПС категория „В“

– Получават квалификация: “ОРГАНИЗАТОР ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ”

По тази специалност се обучават:

12 б клас с класен ръководител: Петя Младенова

11 б клас с класен ръководител: Красимира СтанинскаКоментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.