Бюджет

Бюджет към 23.03.2021г.

 

 

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.2020г. и уточнен план.

 

 

Бюджет на ПГПТ Лом за 2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30 юни 2020 г.

Писмо до Началника на РУО Монтана

Протокол № 4 от заседание на ПС

Писмо до Обществения съвет


Отчет

за изпълнение на делегирания бюджет към 31 март 2020 г.


Делегиран бюджет 2020 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2019 г.Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.


Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2019 г.


Бюджет на гимназията за 2019 година


Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2018 г.


Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.2018 г.

 


Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2018 г.


Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2017 г.


Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.2017 г.


Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 30.06.2017 г.


Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2017 г.


Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2016 г.