ОПРЕДЕЛЯМ:
Дните от 22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. за коледна ваканция, съгласно графика на учебното време за учебната 2020-2021 година.