Добре дошли в официалния сайт на ПГПТ град Лом

Стратегия за развитие на ПГПТ - Лом

ВИЗИЯ
Да изградим конкурентна образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.
МИСИЯ
ПГПТ чрез постоянната си работа създава гаранции, че младите хора, обучавани в училището, като част от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание.
ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕТО
- Ориентираност към личността;
- Равен достъп;
- Сътрудничество;
- Отговорност;
- Гъвкавост;
- Единство в многообразието;
- Новаторство;
- Автономност;
- Отчетност;
- Ефективност;
- Законосъобразност.
ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот, като предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции образование и възпитание. Качественото образование дава възможност на младите хора да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всеки ученик, така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.
Приоритетно направление І - Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание.
Приоритетно направление ІІ - Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение.
Приоритетно направление ІІІ - Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище.
Приоритетно направление ІV - Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на родителите. Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения.
Приоритетно направление V - Осигуряване на стабилност, ред и защита на ученика в училището.
Приоритетно направление VІ - Взаимодействие с родителската общност.
Приоритетно направление VІІ - Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество.
Приоритетно направление VІІІ - Подобрения във външната и вътрешна среда на училището.
Приоритетно направление ІХ - Изпълнение на Национална стратегия "Учене през целия животл
Приоритетно направление Х - Участие в национални програми и проекти.

Последни новини

 

На Регионалното състезание „Най-добър монтьор и водач на МПС“ в Сливница на 17 и 18 март. Валентин Манчев спечели І място индивидуално. Тимът на Валентин Манчев,  Николай Иванов, Кристиан Кирилов и Евтим Фидосов заемат І място  отборно и ІІІ място отборно комплексно.

Виж още
 

На 27 февруари, клуб „Автомобилът е моето хоби“ по Проект „Твоят час“ организира училищния кръг на състезанието „

Виж още
 

На 2 февруари се проведе училищния кръг от Националното състезание „Най-добър млад техник в машиностроенето“

Виж още
 

за поредна година се включихме в инициативата против насилието в училище

Виж още

Представени

Отборът спечелил две първи и едно трето място!

 

На Регионалното състезание „Най-добър монтьор и водач на МПС“ в Сливница на 17 и 18 март. Валентин Манчев спечели І място индивидуално. Тимът на Валентин Манчев,  Николай Иванов, Кристиан Кирилов и Евтим Фидосов заемат І място  отборно и ІІІ място отборно комплексно.

Виж още

Състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“

 

На 27 февруари, клуб „Автомобилът е моето хоби“ по Проект „Твоят час“ организира училищния кръг на състезанието „

Виж още

„Най-добър техник в машиностроенето“ 2017

 

На 2 февруари се проведе училищния кръг от Националното състезание „Най-добър млад техник в машиностроенето“

Виж още

Розова фланелка

 

за поредна година се включихме в инициативата против насилието в училище

Виж още