ПРИСЪСТВЕНИ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ

СЪОБЩЕНИЕ
На основание Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването, заповед № 358/09.04.2021 г на директора на ПГПТ  за провеждане едновременно на присъствени учебни часове и на учебни часове в електронна среда определям часови график на образователно възпитателния процес за периода 12.04.2021 г. до 29.04.2021 г. за протичане на присъствени и неприсъствени учебни занятия:

1 час            8.00 ч – 8.40 ч
2 час            8.
50 ч – 9.30 ч
3 час            9.50 ч – 10.30 ч
4 час         
  10.40 ч – 11.20 ч
5 час            11.30 ч  – 12.10 ч
6 час            12.20 ч – 13.00 ч
7 час            13.05 ч – 13.45 ч

Съгласно заповедта на министъра на здравеопазването на присъствени учебни занятия ще се обучават учениците, както следва:

– от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 и 10 клас
– от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 и 12 клас

Илина Кръстева
Директор на ПГПТ

СЪОБЩЕНИЕ – график присъствено обучение – от 18.03.2021 г. до 29.04.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание Заповед № РД-01-168/15.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, заповед № 333/16.03.2021 г на директора на ПГПТ за провеждане едновременно на присъствени учебни часове и на учебни часове в електронна среда определям часови график на образователно възпитателния процес за периода 18.03.2021 г. до 29.04.2021 г. за протичане на присъствени и неприсъствени учебни занятия:

1 час            8.00 ч – 8.40 ч
2 час            8.50 ч – 9.30 ч
3 час            9.50 ч – 10.30 ч
4 час            10.40 ч – 11.20 ч
5 час            11.30 ч  – 12.10 ч
6 час            12.20 ч – 13.00 ч
7 час            13.05 ч – 13.45 ч

Съгласно заповедта на министъра на здравеопазването  на  присъствени учебни занятия  ще се обучават учениците, както следва:

от 18.03.2021 г. до 31.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 и 10 клас;
от 01.04.2021 г. до 07.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 12 клас;
на 01.04.2021 г. и 02.04.2021 г. и от 12.04.2021 г. до 21.04.2021 г.  – присъствено се обучават учениците от 9 и 11 клас;
от 22.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 12 клас.

Илина Кръстева
Директор на ПГПТ