Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия по производствени технологии Лом

С решение № 479 от 05.08.2019 г. на Министерския съвет, Професионална гимназия по производствени технологии беше включена в списъка на ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА в РБНационална кампания: "Купи 1 книга. Дари я на своето училище!"

На 15 септември вместо букет цветя, да дарим по една книга

Последни новини

 

ОПРЕДЕЛЯМ: Дните от 22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. за коледна ваканция, съгласно графика на учебното време за учебната 2020-2021 година.

Виж още
 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и Заповед № РД09-3457/ 26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката На основание чл. 115а, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и раздел I, т. 1 и раздел II от Заповед No РД-01-677 от 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, поради преустановения присъствен образователен процес […]

Виж още

Представени

Заповед за Коледна ваканция

 

ОПРЕДЕЛЯМ: Дните от 22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. за коледна ваканция, съгласно графика на учебното време за учебната 2020-2021 година.

Виж още

Обучението на ученици в електронна среда продължава до 21.12.2020г.

 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и Заповед № РД09-3457/ 26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката На основание чл. 115а, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и раздел I, т. 1 и раздел II от Заповед No РД-01-677 от 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, поради преустановения присъствен образователен процес […]

Виж още

 

Да бъдем здрави и вдъхновени! Да пазим и надграждаме делото на българските просветители, за да растат горди децата ни, за да я има България!

Виж още